Tag: ขวดน้ำพลาสติก

ขวดน้ำพลาสติก

รู้หรือไม่ ขวดน้ำพลาสติก ห้ามนำมาใช้ซ้ำ เพราะมีข้อเสียหายหลายอย่างตามมารู้หรือไม่ ขวดน้ำพลาสติก ห้ามนำมาใช้ซ้ำ เพราะมีข้อเสียหายหลายอย่างตามมา

ขวดน้ำพลาสติก เป็นของใช้ที่ใกล้ตัวเรามากที่สุด ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้าน หรือว่าออกไปนอกบ้าน เราก็ต้องสัมผัสกับขวดน้ำอยู่เสมอ โดยเฉพาะคนที่อยู่ที่พักอาศัย และมีขวดน้ำดื่มที่ซื้อมาแล้วเก็บเอาไว้ใช้ต่อ เป็นเรื่องที่น่าคิดมาก เพราะว่าขวดน้ำบางชนิด ไม่ได้เหมาะกับการเอามาใช้ซ้ำ แต่ก็บางท่านที่ยังไม่รู้หรือว่ายังไม่เข้าใจ เมื่อไม่รู้ปัญหาที่ตามมา ก็เสี่ยงทำให้เกิดอันตรายกับร่างกายของเราได้ แบบนี้เป็นต้น  สาเหตุที่ไม่ควรใช้ขวดน้ำซ้ำ  สำหรับท่านใดที่มีขวดน้ำเก่าๆ เอาไว้ใช้บรรจุน้ำดื่ม หรือว่าเคยใช้เอามาบรรจุบ่อยๆ เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านมาดูสาเหตุที่ไม่ควรนำขวดน้ำเหล่านี้มาใช้ซ้ำ ว่าเพราะอะไร ...