Tag: เครื่อง กำจัด ความชื้น

เครื่อง กำจัด ความชื้น

ทำไมควรมีเครื่องกำจัดความชื้นในภาคอุตสาหกรรมทำไมควรมีเครื่องกำจัดความชื้นในภาคอุตสาหกรรม

เป้าหมายสูงสุดของกระบวนการผลิตคือการได้มาซึ่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ความชื้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลทำให้คุณภาพของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ลดลง อาจทำให้เกิดเชื้อราขึ้นได้ โดยเฉพาะอาหารและยา รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ เครื่องกำจัดความชื้นถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อภาคอุตสาหกรรม ช่วยให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ป้องกันการเกิดเชื้อรา นอกจากนั้นก็ยังมีประโยชน์อีกหลายด้าน ในประเทศไทยของเรามีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 70-80 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ค่าเฉลี่ยที่ว่านี้คุณจะเห็นได้ว่าเป็นค่าที่ค่อนข้างสูงมากพอสมควรเลยทีเดียว จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดปัญหาเชื้อราขึ้นได้ นอกจากนั้นก็ยังเกิดโรคภูมิแพ้ต่างๆ ตามมาด้วยเครื่องกำจัดความชื้นหรือเครื่องลดความชื้น นิยมติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะห้องแบบปิดที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกหรือห้องที่ไม่ค่อยได้รับแสงแดดเต็มที่จึงทำให้เกิดความชื้นสะสมได้ง่าย เครื่องกำจัดความชื้นอย่างที่บอกว่าช่วยปกป้องสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ไม่ให้เกิดเชื้อรา นอกจากนั้นก็ยังช่วยปกป้องเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบไม่ให้เกิดปัญหาสนิมกัดกิน ...