Healthy Minds Medical ชวนหาคำตอบ การเก็บไข่ราคาเท่าไหร่ สำคัญอย่างไร และมีขั้นตอนอะไรบ้าง

ชวนหาคำตอบ การเก็บไข่ราคาเท่าไหร่ สำคัญอย่างไร และมีขั้นตอนอะไรบ้าง


เก็บไข่ราคา

                เมื่อความเท่าเทียมทางเพศกลายเป็นเรื่องที่คนในสังคมส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะเห็นว่าผู้หญิงรุ่นใหม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนถึงระดับปริญญาโท-ปริญญาเอกกันมากขึ้น และได้รับความไว้วางใจให้รับตำแหน่งงานสำคัญในองค์กร

                ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ทำให้ผู้หญิงไทยมีลูกช้าลง หรือมีลูกยากขึ้น เพราะกว่าจะพร้อมสร้างครอบครัวก็อายุเกิน 35 ปีไปแล้ว การเก็บไข่ (Oocyte Cryopreservation) จึงเป็นสิ่งที่ผู้หญิงหลายคนสนใจ แต่ก่อนจะไปดูว่าการเก็บไข่ราคาเท่าไหร่ เราชวนมาดูความสำคัญของการเก็บไข่กันก่อน

ความสำคัญของการเก็บไข่

                เมื่อผู้หญิงอายุเกิน 35 ปีขึ้นไป ปัจจัยที่ทำให้เกิดการตั้งครรภ์ในร่างกายจะเริ่มเสื่อมสภาพ คือ จำนวนไข่ในรังไข่น้อยลง และคุณภาพของไข่ก็ลดลงด้วย การนำไข่ออกมาจากร่างกายตั้งแต่ร่างกายยังดีอยู่ แล้วนำมาเก็บไว้ด้วยเทคโนโลยีการแช่แข็งไข่ หรือที่นิยมเรียกว่ากระบวนการ “เก็บไข่” จะทำให้ไข่ยังคงสดใหม่ คุณภาพไม่ลดลง และพร้อมสำหรับการวางแผนตั้งครรภ์ในอนาคต

ศึกษาขั้นตอนการเก็บไข่

            อีกสิ่งหนึ่งที่ควรศึกษาไว้ก่อนจะไปหาคำตอบว่าการเก็บไข่ราคาเท่าไหร่ คือขั้นตอนในการเก็บไข่ ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพราะจะทำให้เข้าใจถึงที่มาที่ไปของการตั้งราคามากขึ้น

                ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน เปิดเผยว่า การเก็บไข่เป็นการรักษาคุณภาพของเซลล์ไข่ให้คงสภาพเดิม โดยการหยุดการทำงานของเซลล์ไว้ด้วยวิธีการลดอุณหภูมิของเซลล์ลงจนถึงอุณหภูมิที่เรียกว่า Sub-zero Temperature และใช้สารป้องกันการเกิดผลึกน้ำแข็ ง เพื่อป้องกันความเสียหายภายในเซลล์ไข่ที่อาจเกิดขึ้นจากความเย็น และทำการเก็บรักษาไว้ในไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิ –196 °c ด้วยการแช่แข็งที่นิยมใช้มี 2 วิธี คือ

1. Slow freezing การแช่แข็งไข่ที่ค่อย ๆ ลดอุณหภูมิในเซลล์ไข่ ลงอย่างช้า ๆ 0.3 – 0.5°c/min. ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

2. Vitrification การแช่แข็งไข่ที่ลดอุณหภูมิของเซลล์ไข่ลงอย่างรวดเร็ว 15,000 – 30,000°c/min. และใช้สารป้องกันการเกิดผลึกน้ำแข็งที่มีความเข้มข้นสูง เพื่อทำให้ของเหลวภายในเซลล์มีลักษณะเป็น Glass-like Stage และช่วยลดการเกิดผลึกน้ำแข็ง เพราะผลึกน้ำแข็งจะเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เซลล์ไข่เกิดความเสียหาย โดยมีอัตราการรอดชีวิตหลังการละลายมากกว่าวิธี Slow Freezing และอัตราความสำเร็จไม่ต่างจากการเก็บไข่ ในรอบเก็บสดตามปกติ (Fresh Oocyte)

การเก็บไข่ราคาเท่าไหร่

                การเก็บไข่ราคาเฉลี่ยประมาณ 80,000 – 150,000 บาท ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายและปริมาณยาที่ใช้กระตุ้นไข่ ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับขั้นตอนในการเก็บรักษาไข่ และผลลัพธ์ที่จะได้รับในอนาคต เพราะไข่ที่ฝากไว้สามารถคงอยู่ได้หลายปี อย่างกรณีตัวอย่างที่ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน ก็สามารถสร้างตัวอ่อนจากไข่ที่แช่แข็งมานานถึง 10 ปี และทำให้คู่สมรสคู่หนึ่งคลอดบุตรที่มีร่างกายแข็งแรงได้

บทส่งท้าย

                ถ้าชีวิตการทำงานยังก้าวหน้าไปได้ด้วยดี การมีลูกก็เป็นเรื่องที่รอได้ เพราะการมีลูกสักคน ผู้เป็นพ่อแม่ควรมีความมั่นคงทั้งทางด้านหน้าที่การงาน และเงินทุนที่พร้อมซัพพอร์ตเด็กในระยะยาว แต่อย่างไรก็ตาม เรื่องสุขภาพนั้นเป็นเรื่องที่รอไม่ได้ เพื่อความมั่นใจในการสร้างครอบครัวในอนาคต ผู้หญิงก็ไม่ควรมองข้ามการเก็บไข่

            หวังว่าบทความนี้จะทำให้หลายคนได้รับคำตอบสำหรับคำถามที่ว่าการเก็บไข่ราคาเท่าไหร่ สำคัญอย่างไร และมีขั้นตอนอะไรบ้าง สนใจปรึกษาเรื่องการฝากไข่กับศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน คลิก https://jetanin.com/th/services/การฝากไข่/