Day: July 22, 2022

เก็บไข่ราคา

ชวนหาคำตอบ การเก็บไข่ราคาเท่าไหร่ สำคัญอย่างไร และมีขั้นตอนอะไรบ้างชวนหาคำตอบ การเก็บไข่ราคาเท่าไหร่ สำคัญอย่างไร และมีขั้นตอนอะไรบ้าง

                เมื่อความเท่าเทียมทางเพศกลายเป็นเรื่องที่คนในสังคมส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะเห็นว่าผู้หญิงรุ่นใหม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนถึงระดับปริญญาโท-ปริญญาเอกกันมากขึ้น และได้รับความไว้วางใจให้รับตำแหน่งงานสำคัญในองค์กร                 ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ทำให้ผู้หญิงไทยมีลูกช้าลง หรือมีลูกยากขึ้น เพราะกว่าจะพร้อมสร้างครอบครัวก็อายุเกิน 35 ปีไปแล้ว การเก็บไข่ (Oocyte Cryopreservation) จึงเป็นสิ่งที่ผู้หญิงหลายคนสนใจ แต่ก่อนจะไปดูว่าการเก็บไข่ราคาเท่าไหร่ เราชวนมาดูความสำคัญของการเก็บไข่กันก่อน ความสำคัญของการเก็บไข่                 เมื่อผู้หญิงอายุเกิน 35 ...