Healthy Minds Business วีซ่าทำงาน และใบอนุญาตทำงาน แตกต่างกันอย่างไร 

วีซ่าทำงาน และใบอนุญาตทำงาน แตกต่างกันอย่างไร 


วีซ่าทำงาน

เมื่อต้องเดินทางไปยังต่างประเทศ สิ่งที่ทุกคนคุ้นเคยมากที่สุด ก็คือหนังสือเดินทาง หรือว่าพาสปอร์ต ซึ่งเป็นเอกสารที่จำเป็นที่สุด ของการเดินทางไปต่างประเทศ แต่ถ้าหากเดินทางไปทำงาน สิ่งที่คุณต้องมีนอกเหนือจากนั้นก็คือ วีซ่าทำงาน และใบอนุญาตทำงาน ซึ่งเป็นเอกสารที่จำเป็นไม่แพ้กัน แต่วันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักเกี่ยวกับความแตกต่างของเอกสารทั้งสองแบบก่อน ว่าแตกต่างกันอย่างไร เพื่อที่เวลาขออนุญาต จะได้ไม่ต้องสงสัยกัน 

วีซ่าทำงาน 

สำหรับวีซ่าทำงาน ก็คือเอกสารที่ชาวต่างชาติ ที่จะเข้ามาทำงานในไทย ต้องเตรียมทำวีซ่าประเภทนี้มาด้วย ปรกติแล้วการทำวีซ่าทำงานครั้งแรก จะมีอายุในการใช้งานทั้งสิ้นเป็นเวลา 1 ปี และชาวต่างชาติที่จะเข้ามาทำงงานได้ ต้องมีใบอนุญาตทำงานมาด้วย ถึงจะสามารถต่อวีซ่าได้ถึง 1 ปี สำหรับขั้นตอนของการขออนุญาตในการขอวีซ่าทำงานจะต้องเข้าไปขอยังสถานทูตของประเทศนั้นๆ อย่างชาวต่างชาติที่จะเข้ามาทำงานที่ไทย ก็ต้องไปขอเอกสารที่สถานทูตของประเทศไทย แบบนี้เป็นต้น แต่ถ้าหากเข้ามาแล้ว แต่ไม่ได้ทำซ่าทำงาน Visa Non-B มา ก็สามารถเปลี่ยนในภายหลังได้ ถ้าเป็นชาวต่างชาติที่ต้องการเปลี่ยนที่ประเทศไทย ก็สามารถทำได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 

ใบอนุญาตทำงาน 

ใบอนุญาตทำงาน จะเป็นเอกสารที่ออกให้กับชาวต่างชาติ ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย หรือประกอบธุรกิจต่างๆ หรือเข้ามาเพื่อเป็นลูกจ้าง ในกรณีที่ชาวต่างชาติ ได้รับ Visa Non-B หรือ วีซ่าทำงาน มาแล้ว จะต้องทำการยื่นขอใบอนุญาตทำงานเพิ่มเติมด้วย เพราะถ้าหากไม่มีเอกสารนี้ ก็จะไม่สามารถทำงานในประเทศไทยได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย อีกกรณีหนึ่งที่สามารถขอเอกสารได้เหมือนกัน ก็คือชาวต่างชาติ ที่ได้วีซ่าแต่งงานมาแล้ว ก็สามารถขอใบอนุญาตทำงานได้เช่นกัน สำหรับชาวต่างชาติที่ยังไม่ได้ทำการยื่นขอใบอนุญาต ก็สามารถทำได้ ด้วยการขอกับเจ้าหน้าที่กรมจัดหางาน ของกระทรวงแรงงาน ภายในระยะเวลาทั้งหมด 90 วัน 

เอกสารที่เกี่ยวข้องในการขอใบอนุญาตแบบ 

สำหรับผู้ที่ต้องการขอเอกสารในการทำงาน จะต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อที่จะได้ไม่ใช่เวลาในการขอนานเกินไป โดยเอกสารที่จำเป็นในการขออนุญาตครั้งแรก มีดังนี้ 

  1. ในกรณีที่ทำใหม่ ต้องเป็นแบบฟอร์ม ตท.1 หากเป็นการต่ออายุ จะใช้ ตท.5 
  1. รูปถ่ายขนาด 3×4 3 รรูป 
  1. ใบรับรองแพทย์ และต้องไม่เป็นโรคต้องห้ามร้ายแรงที่กำหนด 
  1. เอกสารเกี่ยวกับการทำงาน วุฒิการศึกษา และประวัติส่วนตัว 
  1. หนังสือเดินทาง ที่ต้องมีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป 
  1. Visa Non-B ที่ก่อนจะหมดอายุไม่น้อยกว่า 45 วัน  
  1. หนังสือรับรองจากกระทรวงแรงงาน 
  1. เอกสารของบริษัทที่จะรับเข้าทำงาน 
  1. เอกสารประกอบการพิจารณา 
  1. ค่าธรรมเนียมในการขอเอกสาร  

สรุป 

ตอนนี้ทุกท่านก็ได้เข้าใจเกี่ยวกับความต่างแตกต่างของ วีซ่าทำงาน กับ ใบอนุญาตทำงานกันไปแล้ว ว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้าง หากท่านใดที่มีความประสงค์ในการเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศ ก็ควรเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และยื่นเอกสารตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้การขอเอกสารไม่ใช้เวลานานเกินไป หากเกิดปัญหาในขั้นตอนการขอ ก็จะได้แก้ไขและส่งเอกสารใหม่ได้ทัน หรือถ้าหากติดปัญหาในเรื่องใด ก็ควรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ทันที