Day: June 27, 2022

วีซ่าทำงาน

วีซ่าทำงาน และใบอนุญาตทำงาน แตกต่างกันอย่างไร วีซ่าทำงาน และใบอนุญาตทำงาน แตกต่างกันอย่างไร 

เมื่อต้องเดินทางไปยังต่างประเทศ สิ่งที่ทุกคนคุ้นเคยมากที่สุด ก็คือหนังสือเดินทาง หรือว่าพาสปอร์ต ซึ่งเป็นเอกสารที่จำเป็นที่สุด ของการเดินทางไปต่างประเทศ แต่ถ้าหากเดินทางไปทำงาน สิ่งที่คุณต้องมีนอกเหนือจากนั้นก็คือ วีซ่าทำงาน และใบอนุญาตทำงาน ซึ่งเป็นเอกสารที่จำเป็นไม่แพ้กัน แต่วันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักเกี่ยวกับความแตกต่างของเอกสารทั้งสองแบบก่อน ว่าแตกต่างกันอย่างไร เพื่อที่เวลาขออนุญาต จะได้ไม่ต้องสงสัยกัน  วีซ่าทำงาน  สำหรับวีซ่าทำงาน ก็คือเอกสารที่ชาวต่างชาติ ที่จะเข้ามาทำงานในไทย ต้องเตรียมทำวีซ่าประเภทนี้มาด้วย ...